Polityka prywatności

Ochrona danych i polityka prywatności

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.09.1997 (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

2. Podanie danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Ze względu na charakter poszczególnych usług świadczonych przez Sprzedawcę, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

3. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w związku związanym z realizacją zobowiązania. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu:

a. realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę,

b. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,

c. doskonalenia usług i produktów stosownie do potrzeb Klientów,

d. rozwoju i zarządzania relacjami z Klientami,

e. rozwoju i zarządzania produktami i usługami,

f. dla celów marketingowych Sprzedawcy lub marketingowych innych podmiotów współpracujących z Sprzedawcą po wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta;

4. Sprzedawca gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

1. imię i nazwisko;

2. adres (miasto, województwo, kod pocztowy)

3. adres poczty elektronicznej;

4. numer telefonu lub fax;

 

5. Klient podając w Serwisie dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Sprzedawcę oraz prawo do ich poprawiania. Klient może w każdym czasie zażądać od Sprzedawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa chyba że Klient wyraził odrębną zgodę na przekazanie tych danych innym podmiotom.